مقدمه

کاشی سازی یکی از هنرهای قدیمی ایران بوده و همواره در طول تاریخ هنرمندان کاشی ساز با توجه به مواد اولیه و سطح دانش و هنر عصر خود سعی داشته اند تا آثاری فاخر و در خور معماری عصر خود جهت تزیین بنا ها بیافرینند.نوع کاشیهای ساخته شده از دوره ایی به دوره دیگر و از منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر متفاوت بوده است. به عنوان مثال سبک و نوع رنگ آمیزی کاشیها در دوره صفویه در اصفهان با سبک کاشیهای دوره قاجار در شیراز از نظر رنگ و طرح متفاوت بوده است.مراحل ساخت کاشی اعم از عمل آوری گل مخصوص , قالب زنی , خشک کردن خشتها , کوره کردن خشتها, فراوری رنگ , اجرای طراحی روی کاشی , رنگ امیزی و در نهایت قرار دادن مجدد داخل کوره , کاشی سازی را به یک هنر صنعت تبدیل نموده است.رنگهای بکار رفته در این هنر از نوع اکسید های معدنی میاشند که با درصد خاصی از لعاب که آن نیز دارای ترکیبات مختلف اعم از سیلیس , فلدسپات , اکسید سرب و… مخلوط میگردد.هنر های مختلف اعم از خطاطی , نقاشی , طراحی سنتی, قالب سازی و غیره گرد هم میایند تابا هم افزایی محصولی در خور نام تاریخ بلند این سرزمین بیافرینند.