طرح محراب
قاب کاشی سنتی پیش ساخته

قاب کاشی سنتی پیش ساخته

مناسب جهت نصب بر روی کلیه سطوح گچ سیمان ام دی اف کاشی  آجر و فلز.

کاشی نمازخانه
قاب کاشی
کاشی هفت رنگ
قاب کاشی پنج تن آل عبا
قاب کاشی نمازخانه
قاب کاشی هفت رنک